Styrelsen består av

Ordförande: Christer Höglind
Vise Ordförande: Jakob Josefsson
Kassör: Kenth Björk
Sekreterare: Yvonne Gamalielsson

Övriga ledamöter
Mia Björklund
Linn Larsson
Linda Ribbegårdh
Matilda Sjöberg

Tävlingssektion
Lovisa Lagrell
Susann Gamalielsson
Marianne Höglind Björk
Kenth Björk