Styrelsen består av

Ordförande: Jakob Josefsson
Kassör: Kenth Björk
Sekreterare: Lovisa Lagrell

Övriga ledamöter
Linn Larsson
Linda Ribbegårdh
Marcus Jakobsson
Yvonne Gamalielsson

Tävlingssektion
Lovisa Lagrell
Susann Gamalielsson
Marianne Höglind Björk
Kenth Björk